top of page

Everyday Blockchain App

Join Logo-04_edited.png

Secret Recovery Phrase คืออะไร สำคัญกับกระเป๋าดิจิทัลอย่างไร

ก่อนที่จะใช้งานกระเป๋าดิจิทัลควรรู้จักวิธีการดูแลกระเป๋าให้ปลอดภัย วันนี้เราเลยอยากมาแนะนำให้รู้จัก Secret Recovery Phrase ว่ามีส่วนสำคัญกับกระเป๋าดิจิทัลอย่างไรบ้าง ?

Secret Recovery Phrase คืออะไร

ชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ถูกระบบของกระเป๋าดิจิทัลสุ่มสร้างขึ้นมา ซึ่งใช้สำหรับกู้ Private Key เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสินทรัพย์ดิจิทัลที่เก็บไว้ในกระเป๋าแบบ Software wallet และรวมถึง Hardware wallet ได้


ความสำคัญของ Secret Recovery Phrase

กระเป๋าดิจิทัลแบบกระจายศูนย์เป็นกระเป๋าที่ผู้ใช้ต้องดูแล Private Key ด้วยตัวเอง ซึ่ง

Private Key เปรียบเสมือนกุญแจที่ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสินทรัพย์ที่อยู่ในกระเป๋าของตัวเองได้

ซึ่งถ้าในกรณีที่ผู้ใช้ทำ Private Key หาย Secret Recovery Phrase ก็จะเข้ามามีบทบาทสำคัญ เพราะจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้ผู้ใช้สามารถกู้ Private Key กลับมาได้


สิ่งที่ต้องระวังเกี่ยวกับ Secret Recovery Phrase

การจดSecret Recovery Phrase เป็นเรื่องที่สำคัญมาก สิ่งที่ต้องระวังเลย คือ ห้ามแคปหรือถ่ายรูป Secret Recovery Phrase และเก็บเป็นไฟล์ดิจิทัลโดยเด็ดขาด ควรจดหรือใช้อุปกรณ์สำหรับบันทึกSecret Recovery Phrase โดยเฉพาะ ซึ่งสาเหตุที่ห้ามแคปหรือถ่ายรูป เพราะอาจเกิดกรณีที่ไฟล์อาจหลุดไปอยู่บน อินเทอร์เน็ตก็ทำให้คนอื่นสามารถแฮกเข้ากระเป๋าดิจิทัลของเราได้ และที่สำคัญไม่ควรแชร์รหัสกับใครโดยเด็ดขาด เนื่องจากการแชร์จะเปรียบเสมือนการบอกรหัส PIN ในบัญชีของคุณ ซึ่งก็จะทำให้บุคคลนั้นสามารถเข้าถึงกระเป๋าดิจิทัลได้อย่างง่ายดาย หรือถ้าเกิดการแชร์รหัสกับใครก็เป็น


ดังนั้นการดูแลกระเป๋าดิจิทัลจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะนอกจากที่จะต้องจดจำ Private Key แล้ว การรักษา Secret Recovery Phrase ไว้กับผู้ใช้งานเองก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม ซึ่งในแอปพลิเคชั่น Join ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนมาเป็น Non-custodial wallets จึงอยากแนะนำให้ผู้ใช้งานทุกคนศึกษาและดูแลกระเป๋าดิจิทัลของตนเองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์สินทรัพย์ของผู้ใช้งานสูญหายได้


Commentaires


bottom of page