top of page

Everyday Blockchain App

Join Logo-04_edited.png

ทำภารกิจกับ Join Rewards : Mission

ร่วมสนุกกับ Mission แค่กดทำ 3 ภารกิจ ตามลำดับ ก็ "รับ" ของรางวัลได้ทุกวัน

ผู้ใช้งานจะต้องเข้าร่วมทางแอปพลิเคชัน Join เท่านั้น เข้าไปที่เมนู Join Rewards

เช่น เลือกทำภารกิจร่วมกิจกรรม JFIN 5th Anniversary แล้วกดทำภารกิจตามที่กำหนด ดังนี้


1. เข้า Join app กด ร่วมสนุกที่ Join Rewards

2. เลื่อนไปที่ กิจกรรมและกด เข้าร่วม

3. ปรากฏหน้ารายละเอียดกิจกรรม


4. เลื่อนมาที่ ภารกิจ กด ดูภารกิจ

5. กด รับรางวัล

6. กด ตกลง

*** หมายเหตุ : เมื่อเข้าเงื่อนไข ภารกิจจะสำเร็จอัตโนมัติ สามารถกดเข้ามารับรางวัลได้เลย***


การแลกรางวัลกิจกรรม Join Rewards

1. เข้า Join app กด ร่วมสนุกที่ Join Rewards

2. กด ประวัติ

3. ปรากฏรายการที่ ได้รับสิทธิ์ไปแล้ว กด ยืนยัน รายการที่ต้องการแลก

4. กด ยืนยัน เพื่อแลกรางวัล

5. รายการที่กดยืนยัน จะอยู่ในเมนู แลกแล้ว

หมายเหตุ : ของรางวัลที่รับจากหน้าสาขา ให้ทำการกดแลกที่หน้าสาขาเท่านั้นการตรวจสอบประวัติกิจกรรม Join Rewards

1. เข้า Join app กด ร่วมสนุกที่ Join Rewards

2. กด ประวัติ

3. ปรากฏรายการที่ได้รับสิทธิ์ไปแล้ว


Comments


bottom of page